• Diagnoza dzieci.
  • Konsultacje, opinie, orzekanie niepełnosprawności.
  • Konsultacje badań EEG mózgu

Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy.

Badanie neurologiczne obejmuje:

  • oględziny (typ budowy ciała, stan kości i mięśni, postawy, ułożenia)
  • badanie głowy (ustawienie, ruchomość, kształt i wymiary czaszki)
  • badanie nerwów czaszkowych
  • badanie kończyn górnych (ułożenie, siła, ruchomość, zborność, odruchy, czucie)
  • badanie tułowia (odruchy brzuszne, ruchomość kręgosłupa)
  • badanie kończyn dolnych (ułożenie, siła, ruchomość, zborność, odruchy, czucie)
  • badanie czucia powierzchownego
  • badanie chodu
  • badanie mowy
  • badanie objawów oponowych
  • badanie dna oka.
EEG Biofeedback

Elementy oceny wyższych czynności korowych w chorobach układu nerwowego:

  • mowa (artykulacja, płynność, rozumienie, powtarzanie)
  • orientacja (w miejscu, czasie, sytuacji osobistej)
  • orientacja odnośnie lewej i prawej strony
  • pamięć (natychmiastowa, świeża, odległa)
  • ilość posiadanych informacji
  • czytanie i pisanie
  • liczenie, umiejętności konstrukcyjne
  • praksja
  • gnozja (zdolność do rozpoznawania przedmiotów wzrokiem, dotykiem (brak zdolności to agnozja)

Pełniejsza i dokładniejsza ocena stanu procesów poznawczych dokonywana jest w badaniu neuropsychologicznym.