Jesteś zainteresowany pomocą naszych specjalistów?

Zorientuj się ile zapłacisz za rozwiązanie swoich problemów.

Cennik wybranych usług

Terapia Integracji Sensorycznej

120 zł 45 minut

Terapia pedagogiczna (problemy edukacyjne)

90 zł 50 minut

Terapia zajęciowa do dzieci przedszkolnych / szkolnych

40 / 60 zł 30 / 60 minut

Terapia Pedagogiczna Metodą Warnkego

100 zł 50 min.

Diagnoza ortoptyki

280 zł

Diagnoza Metodą Warnkego

200 zł

konsultacja z dokumentacją

Diagnoza Integracji Sensorycznej z opinią

280 zł

dzieci do 4 roku życia

Diagnoza pedagogiczna z opinią

180 zł

Diagnoza Integracji Sensorycznej z opinią

420 zł

dzieci powyżej 4 roku życia

Obserwacja kliniczna Integracji Sensorycznej z opinią

180 zł

Psychoterapie

180 zł 60 minut

Konsultacje psychologiczne

180 zł 60 minut

Testy psychologiczne z opinią

360 zł

dojrzałość szkolna

Testy psychologiczne z opinią

650 zł

Testy dysleksja

Testy psychologiczne z opinią

650 zł

Testy Dyskalkulia

Zajęcia z psychologiem

90 / 120 zł 60 minut

Trening indywidualny z Brain Boy

200 zł miesiac

wypożyczenie do domu sprzętu ze słuchawkami

Konsultacje neurologa

150 zł

EEG Badanie

200 zł 45 minut

głowy (mózgu) w czuwaniu

EEG Badanie

250 zł 45 minut

we śnie planowanym

Biofeedback dla dzieci

100 zł 45 minut

Badanie poziomu inteligencji Binet 5

460 zł 45 minut

Trudności szkolne

480 zł

dysleksja i dysgrafia dysortografia