Terapeuta. Z wykształcenia oligofrenopedagog z wieloletnim stażem. Readukator zajęć z matematyki. Studia podyplomowe terapia dyskalkulii.