Terapeutka  Oligofrenopedagog,
z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera.
Grupa terapeutyczna TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Nauczyciel geografii i przyrody; Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.