Interwent kryzysowy, terapeutka, oligofrenopedagog z doświadczeniem w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera oraz osobami, rodzinami wymagającymi wsparcia w sytuacji trudnej. Grupa terapeutyczna TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Instruktor sportowy spec samoobrona, sporty walki. Nauczyciel wychowania fizycznego.