Terapeuci SI
Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, reedukacja