mgr Sylwia Lankiewicz

Terapeuci SI Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, reedukacja

mgr Monika Grzywka
mgr Monika Grzywka

Terapeuci SI – Terapia ręki Metoda TOMATIS’a

Adrianna Matuszczak
mgr Adrianna Matuszczak

Interwent kryzysowy, terapeutka, oligofrenopedagog z doświadczeniem w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera oraz osobami, rodzinami wymagającymi wsparcia w sytuacji trudnej. Grupa terapeutyczna TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Instruktor sportowy spec samoobrona, sporty walki. Nauczyciel wychowania fizycznego.

Katarzyna Lupton

Terapeutka  Oligofrenopedagog, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera. Grupa terapeutyczna TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Nauczyciel geografii i przyrody; Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

mgr Piotr Wojdanowicz

Terapeuci SI Metoda TOMATIS’a