mgr Małgorzata Żero
mgr Małgorzata Żero

Dyrektor poradni Biofeedback Metoda JOHANSEN’a Metoda TOMATIS’a Terapeuci SI Psycholog

mgr Sylwia Lankiewicz

Terapeuci SI Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, reedukacja

mgr Agnieszka Piekarska-Ćećwierz
mgr Agnieszka Piekarska-Ćećwierz

Psycholog Grupa terapeutyczna dla dzieci z problemami w komunikacji społecznej (dzieci ze spektrum autystycznego)

mgr Monika Grzywka
mgr Monika Grzywka

Terapeuci SI – Terapia ręki Metoda TOMATIS’a

Adrianna Matuszczak
mgr Adrianna Matuszczak

Interwent kryzysowy, terapeutka, oligofrenopedagog z doświadczeniem w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera oraz osobami, rodzinami wymagającymi wsparcia w sytuacji trudnej. Grupa terapeutyczna TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Instruktor sportowy spec samoobrona, sporty walki. Nauczyciel wychowania fizycznego.

Iza Jakubowska
Iza Jakubowska

Terapeuta. Z wykształcenia oligofrenopedagog z wieloletnim stażem. Readukator zajęć z matematyki. Studia podyplomowe terapia dyskalkulii.

mgr Anna Krzyczkowska-Jesień

Psycholog

Anna Krzyczkowska

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego 5 – letniego Studium Psychoterapii „ Mabor”. Od 14 lat zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także terapią rodzin i par.

Katarzyna Lupton

Terapeutka  Oligofrenopedagog, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera. Grupa terapeutyczna TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Nauczyciel geografii i przyrody; Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

mgr Bożena Odowska Szlachcic

Ortoptyka

mgr Katarzyna Kołodziejska

Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, reedukacja

mgr Julita Agnieszka Żukowska

Logopeda

mgr Natalia Paszczyńska-Skubisz

Logopeda

mgr Beata Mierzejewska

Metoda JOHANSEN’a

mgr Mariola Bylińska

Psycholog, pedagog, absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu SWPS, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia Psychoterapii CBT. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych, w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno pedagogicznej, na stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Uczestniczyła w licznych szkoleniach. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii…

mgr Piotr Wojdanowicz

Terapeuci SI Metoda TOMATIS’a

Neurologopeda