Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansena dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Skuteczny sposób pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się.
Wiele przypadków trudności w nauce tj trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych (a w wyniku często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych) ma źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym.
Metoda słuchowa stworzona przez dr Kjelda Johansena – duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.

Stymulacja słuchowa wg Johansena poprawia centralne przetwarzanie bodźców słuchowych.

Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie.
Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:
 • małymi dziećmi (od 3 roku życia),
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksja,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, polecę,
 • z osobami z porażeniem mózgowym,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z osobami z autyzmem.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania, występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyna opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania.

Metoda Johansena opiera się na szczegółowej diagnozie, istotnych dla procesu uczenia się aspektów słyszenia i uwagi słuchowej. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych. Program dźwiękowy nagrywany jest na płyty CD. Wystarczy 10 minut słuchania w ciągu dnia w domu lub szkole przez słuchawki.
Postępy terapii słuchu są kontrolowane co 4 do 8 tygodni ( zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nowa specjalnie dla niego przygotowana płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa 6-10 miesięcy. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt..