Metoda WARNKEGO

Diagnoza i terapia percepcji słuchowej, problemów w czytaniu i pisaniu, zaburzeń mowy.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych. Z metody korzystają osoby mające kłopoty z koncentracją, pamięcią i koordynacją oko-ruchową. Metoda skupia się na przyczynach a nie na objawach.

Diagnostyka

Za pomocą specjalnie opracowanych urządzeń bada się:

 • próg kolejności wzrokowej
 • próg kolejności słuchowej
 • słyszenie kierunkowe
 • różnicowanie tonów
 • synchroniczne wystukiwanie rytmów
 • czas reakcji z wyborem
 • test wzorca częstotliwości i test wzorca czasowego
 • koordynację oko – ręka
 • czytanie tekstów pozbawionych znaczenia
 • zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego
 • selektywność percepcji
 • spostrzeganie dynamiczne
 • zez ukryty
 • literowanie wzrokowe

W zależności od wyników testu stosuje się dalsze badania neurologiczne lub audiologiczne oraz opracowuje odpowiedni schemat treningowy.

Trening

Etap I

Automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku, słuchu oraz zdolności motorycznych.

Trening za pomocą urządzenia Brian – Boy Universal. W łatwy i przyjemny sposób, podobny do gry, dziecko lub dorosły utrwala siedem podstawowych funkcji układu nerwowego dotyczących analizy czasu i częstotliwości bodźców w procesie słyszenia, widzenia i motoryki.

Etap II

Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych przez trening lateralizacji.

Trening za pomocą urządzenia Lateral Trainer Professional polega na tym że dziecko słyszy głos narratora raz w jednym, raz w drugim uchu. Równocześnie czyta tą samo opowiadanie lub bajkę. Później słucha swojego głosu w uchu, w którym akurat nie słyszy głosu narratora. W ten sposób dokonuje stałego porównania odbieranych dźwięków, a w efekcie synchronizuje pracę obu półkul.

Etap III

Rozwój i automatyzacja języka wzrokowego

Trening literowania wzrokowego za pomocą programu komputerowego Orthofix pomaga w znalezieniu sposobu na zapamiętanie słów, których wymowa różni się od zapisu graficznego..