Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna i pleoptyczna

W ramach standardowego badania ortoptycznego oferujemy

Określenie PBK / punktu bliży konwergencji /
Test akomodacyjno-konwergencyjny
Ocenę ostrości wzroku do dali i do bliży
Ocenę ruchomości gałek ocznych
Badanie zeza ukrytego
Badanie zeza jawnego
Badanie widzenia obuocznego
Test różnicowania kolorów

Przeprowadzamy także na zlecenie lekarza okulisty

Pomiar kąta zeza przed i po operacji.

Rehabilitacja ortoptyczna obejmuje:

  • wyrównanie zeza ukrytego
  • poprawę zdolności kontrolowania zeza okresowego
  • upłynnianie ruchów gałek ocznych
  • ćwiczenia obuocznego widzenia przed i po operacji zeza
  • ćwiczenia kontrolowania ustawienia oczu
  • poprawę zakresu konwergencji
  • zwiększanie zakresu widzenia obuocznego
  • ćwiczenia widzenia stereoskopowego (trójwymiarowego)
  • usprawnianie koordynacji oko- ruchowej / wzrokowo-ruchowej

Rehabilitacja pleoptyczna ma na celu poprawę ostrości widzenia.
Ćwiczenia powinny odbywać się dwa razy w tygodniu i kontynuowane w domu zgodnie z zaleceniami ortoptystki. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i trwają 30 minut. Okres trwania terapii uzależniony jest od rodzaju i głębokości zaburzeń oraz uzyskanych efektów.

Dysponujemy szerokim zakresem sprzętu do diagnozy i rehabilitacji.

Podczas rehabilitacji ortoptycznej/pleoptycznej dziecko powinno pozostawać pod kontrolą prowadzącego lekarza okulisty.

Zarówno ćwiczenia ortoptyczne, jak i pleoptyczne uznawane są za dodatkową metodę terapeutyczną. Nie zastępują korekcji okularowej, ani leczenia operacyjnego. Zawsze ostateczną decyzję podejmuje lekarz prowadzącego dziecko.

Współpracujemy z lekarzami: okulistami dziecięcymi i okulistą strabologiem.
Więcej o ortoptyce i pleoptyce na stronie współpracującym z NEUROLANDIĄ Gabinetem Terapii Dziecięcej IMPULS.