• Diagnoza, psychodiagnoza dorosłych
 • Testy psychologiczne
 • NLP
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej
 • Racjonalne metody zachowania
 • Komunikacja indywidualna
 • Komunikacja grupowa
 • Profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych
 • Terapia systemowa
 • Praca z ofiarami przemocy
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Depresje rozwojowe