mgr Sylwia Lankiewicz

Terapeuci SI Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, reedukacja

Iza Jakubowska
Iza Jakubowska

Terapeuta. Z wykształcenia oligofrenopedagog z wieloletnim stażem. Readukator zajęć z matematyki. Studia podyplomowe terapia dyskalkulii.

mgr Katarzyna Kołodziejska

Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, reedukacja