Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwana także treningiem słuchowym lub metoda stymulacji audio psycholingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra – prof. Alfred Tomatis.

Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

Badania przeprowadzone przez prof. Tomatisa dowodzą, iż dźwięki o wysokiej częstotliwości pobudzają nasz umysł, natomiast te o niskiej częstotliwości maja skutek wręcz odwrotny.

Podczas słuchania dźwięków o różnej częstotliwości wykorzystanych w terapii wpływamy na usprawnienie czynnego słuchania. Prof. Tomatisa położył szczególny nacisk na wykorzystanie dźwięków wysokich określanych mianem „pobudzających”. Zauważył on, że gdy mózg jest dobrze „naładowany”, to łatwiej jest się skoncentrować, zapamiętywać i uczyć. Celem terapii jest pobudzanie mózgu za pomocą wysokich dźwięków, odpowiednio przefiltrowanych zawartych w muzyce Mozarta oraz chorałach gregoriańskich. Z terapii prof. Tomatisa korzysta wiele dzieci, młodzieży i dorosłych. Ta pedagogika słuchu przeznaczona jest m.in. dla:

 • dzieci z problemami szkolnymi,
 • dzieci z problemami koncentracji i uwagi,
 • dzieci z dysleksja,
 • dzieci autystycznych,
 • osób dorosłych z problemami radzenia sobie ze stresem,
 • osób dorosłych z zaburzeniami pamięci,
 • osób mających problemy związane z depresja i brakiem energii,
 • osób zawodowo pracujących głosem (lektorzy, aktorzy, śpiewacy, nauczyciele),
 • osób chcących doskonalić swój potencjał,
 • wszystkich, którzy uczą się bądź chcą się uczyć języków obcych,
 • dzieci z problemami szkolnymi,
 • dzieci z problemami koncentracji i uwagi.